26th lut

2016

Czy operatorzy dźwigów i żurawi również muszą przechodzić badania?

Brak lęku wysokości, odwaga, spostrzegawczość i odpowiedzialność – to tylko niektóre cechy niezbędne do wykonywania zawodu operatora dźwigu czy żurawia. Praca ta bynajmniej do łatwych nie należy, dlatego poniżej odpowiadamy na pytanie: czy operatorzy dźwigów i żurawi muszą przechodzić badania psychologiczne?

Nienaganna kondycja fizyczna i zdrowy wzrok to konieczne wymogi, jakie stawiane są kandydatom na operatorów dźwigów, żurawi itp. maszyn. Wszak aby dotrzeć do miejsca pracy i wejść np. na żurawia, trzeba dziennie pokonać nawet kilkaset schodków. Samo wejście na górę zajmuje w przypadku niektórych maszyn ponad dziesięć minut. Więc aby uzyskać uprawnienia, trzeba przejść badania lekarskie, w tym neurologiczne, a także takie, które mają na celu wykrycie wad wzroku i słuchu. Pamiętajmy, że kierując taką maszyną trzeba być bardzo precyzyjnym i ostrożnym.

Badania psychologiczne

Obok badań lekarskich, konieczne jest również przejście badań psychologicznych i otrzymanie orzeczenia o zdolności do wykonywania tego zawodu. Operatorów tych maszyn cechować musi opanowanie, umiejętność zachowania zimnej krwi i ogromne poczucie odpowiedzialności za współpracowników i osoby, które znajdują się na dole. Jest to praca stresująca i w trudnych warunkach, dlatego też kontrole psychologiczne są tu niezbędne.

Share This :