27th kw.

2017

Czy na skuter potrzebne jest prawo jazdy?

Kategoria prawa jazdy AM zaczęła obowiązywać 19 stycznia 2013 roku. Do tego czasu osoby niepełnoletnie posiadające kartę motorowerową, a także wszystkie osoby powyżej 18 roku życia mogły prowadzić skutery oraz motorowery (posiadające pojemność skokową do 50 centymetrów sześciennych i osiągające prędkość do 45 kilometrów na godzinę) bez zdobywania dodatkowych uprawnień. Obowiązująca w tym momencie kategoria prawa jazdy AM powoduje, że osoby niepełnoletnie, która chcą prowadzić skuter, motorowery oraz lekkie czterokołowce (o masie nieprzekraczającej 350 kilogramów) mają obowiązek ukończenia kursu oraz uzyskania odpowiedniego dokumentu. Prawo jazdy kategorii AM mogą otrzymać osoby powyżej 14 roku życia. Odpowiedni kurs mogą rozpocząć 3 miesiące przed swoimi urodzinami.

Od 2014 roku również osoby dorosłe nie mogą poruszać się skuterem bez prawa jazdy. Nie muszą one zdobywać dodatkowych uprawnień, o ile posiadają prawo jazdy kategorii B (lub innej, wyższej kategorii) od 3 lat. Uprawnia ich to do jazdy motocyklem, którego pojemność nie przekracza 125 centymetrów sześciennych.

Jak uzyskać uprawnienia na skuter?

Kategoria prawa jazdy AM zastąpiła popularne wcześniej karty motorowerowe (osoby niepełnoletnie, które posiadały kartę motorowerową przed wejściem w życie nowych reguł zachowały uprawnienia). Zdobycie takiego prawa jazdy poprzedza trwający 20 godzin kurs w ośrodku szkolenia kierowców – 10 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin nauki jazdy. Następnie musi zdać odpowiedni egzamin na prawo jazdy. Przed rozpoczęciem kursu kandydat musi pamiętać o złożeniu w starostwie odpowiednich dokumentów.

Share This :