26th lut

2016

Czy egzaminatorzy na prawo jazdy muszą przechodzić badania?

Jak wiadomo, aby móc wykonywać niektóre zawody, trzeba przejść przez specjalne  badania psychologiczne. Do tego typu zawodów należą zawodowi kierowcy oraz operatorzy różnego typu maszyn, takich jak koparki, wózki widłowe czy akumulatorowe, dźwigi itp. Sprawdź, czy do tej grupy zalicza się także instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy.

Zawodowi kierowcy i operatorzy maszyn posiadają psychologiczne orzeczenia o zdolności do wykonywania zawodu. Nie dziwi zatem fakt, że takie orzeczenie jest także wymagane od kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

Predyspozycje psychiczne a zawód instruktora i egzaminatora

Zarówno instruktorzy, jak i egzaminatorzy prawa jazdy muszą być osobami zrównoważonymi, cierpliwymi, umiejącymi zachować zimną krew. Muszą być również odporni na stres, bowiem są na niego narażeni każdego dnia pracy. W związku z tymi faktami każdy kandydat chcący zostać instruktorem lub egzaminatorem prawa jazdy, musi pozytywnie przejść badania psychologiczne. Takie badania przechodzi się także w trakcie wykonywania zawodu.

Wymogi formalne

Zawód instruktora czy egzaminatora prawa jazdy wymaga orzeczenia lekarskiego o braku zdrowotnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu. To, jak już zostało wspomniane, nie wszystko. Aby móc uzyskać uprawnienia, trzeba posiadać także ważne orzeczenie psychologiczne, w którym zaświadcza się, że dana osoba nie ma psychologicznych przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora czy egzaminatora.

Share This :