11th maj

2017

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Jazda alkoholu jest bardzo niebezpieczna. Już stężenie na poziomie 0,3 promila wywołuje zaburzenie uwagi, a stężenie wysokości 0,8 promila wpływa negatywnie na zdolności psychoruchowe kierowcy, zaburzając jego koordynację. Stężeniu na poziomie 1,5 promila towarzyszą problemy z równowagą, opóźnienie czasu reakcji oraz zaburzenia refleksu. W stanie po spożyciu alkoholu człowiek ma problem z obiektywną oceną sytuacji i logicznym myśleniem, jest za to znacznie bardziej skłonny do ryzykownych zachowań. Z tego powodu bezwzględnie nie należy kierować żadnym pojazdem – kierowca będący pod wpływem alkoholu stwarza na drodze niebezpieczeństwo dla siebie i innych uczestników ruchu.

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Dopuszczalny poziom stężenia krwi u kierowcy to wartość do zaledwie 0,09 promila. Już od stężenia w wysokości 0,1 promila mamy do czynienia z wykroczeniem. W przypadku stężenia, które przekracza 0,25 promila, osoba kierująca pojazdem pod wpływem alkoholu popełnia przestępstwo. Warto pamiętać, że w przypadku spowodowania wypadku przez kierowcę pod wpływem alkoholu, nie mają zastosowania ubezpieczenia i polisy.

W razie wykroczenia, kiedy kierowca prowadzi pojazd mechaniczny, karą jest areszt trwający od 5 do 30 dni lub grzywna wyższa niż 50 złotych (do 5 tysięcy złotych). Jeśli kierowca prowadzi inny pojazd, areszt może potrwać do 14 dni, a grzywna wynosić więcej niż 20 złotych. Takie wykroczenie zawsze skutkuje zakazem prowadzenia pojazdu na okres od 3 miesięcy do 3 lat,a kierowca musi zwrócić dokument uprawniający do kierowania danym pojazdem.

O wiele wyższe są kary za popełnienie przestępstwa. Jej elementem jest wysoka grzywna, połączona z odebraniem prawa do kierowania pojazdami na co najmniej 3 lata. Należy pamiętać, że popełnienie takiego przestępstwa po raz drugi skutkuje dożywotnim zakazem. Trzeba także liczyć się z karą finansową oraz karą więzienia za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości.

Share This :