24th Wrz

2015

Badanie psychologiczne przeprowadza uprawniony psycholog, który bada sprawność intelektualną i psychomotoryczną pacjenta oraz określa jego osobowość. Badaniu ma obowiązek poddawać się określony krąg osób. Przede wszystkim badaniom takim ...

31st Sie

2015

Na czym polegają badania lekarskie kierowców? Dokładnie reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Badanie rozpoczyna ...

27th Lip

2015

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, przyjrzyjmy się definicji pracy na wysokości – w myśl § 105. 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. D. U. Nr 129 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów ...

9th Lip

2015

Przed wykonaniem testów psychologicznych każdy kierowca może spać spokojnie – w trakcie badań oraz po nich, podczas interpretacji wyników, zajmie się nim fachowiec. Reguluje to ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z ...

8th Lip

2015

Osobowość, samopoczucie, kompetencje społeczne, dojrzałość emocjonalna plus sprawność psychomotoryczna – badania takich cech na testach u psychologa mogą spodziewać się kandydaci na kierowców czy operatorów wózków widłowych. ...

10th Cze

2015

Przeprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych, których potoczna nazwa brzmi badania psychotechniczne, jest konieczne w przypadku kilku grup kierowców. Należą do nich: Kandydaci na zawodowych kierowców w kategoriach C1, C1+E, C, C+E, D1, ...

10th Cze

2015

Czas trwania wszystkich działań składających się na kompletne badanie psychologicznych, których potoczna nazwa brzmi badania psychotechniczne, dla kierowców wynosi 1- 1,5 godziny i jest zależny od kilku czynników. Są to przede wszystkim cel oraz ...

17th Kwi

2015

Badania psychologiczne kierowców, których potoczna nazwa brzmi „badania psychotechniczne”, skierowane są do zawodowych kierowców (obowiązkowo) lub do pracowników używających samochodów służbowych do wykonywania pracy zarobkowej. Kierowcy, ...

17th Kwi

2015

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, nr 125, poz. 874 ze zm.) każdy kierowca zawodowy powinien poddawać się badaniom psychologicznym co 5 lat do 60. roku życia, zaś po ukończeniu 60. roku życia co 30 miesięcy. Mówi o tym artykuł ...