2nd Maj

2017

Przepisy drogowe przewidują, że kierowcy, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych za różnego rodzaju wykroczenia, mają obowiązek ukończenia dodatkowego szkolenia. Taki kierowca otrzyma od starosty skierowanie na kurs reedukacyjny, który ...

27th Kwi

2017

Kategoria prawa jazdy AM zaczęła obowiązywać 19 stycznia 2013 roku. Do tego czasu osoby niepełnoletnie posiadające kartę motorowerową, a także wszystkie osoby powyżej 18 roku życia mogły prowadzić skutery oraz motorowery (posiadające ...

13th Kwi

2017

Posiadanie prawa jazdy to obecnie jeden z wymogów stawianych praktycznie każdemu pracownikowi. Ubiegać się o nie może każda osoba, która osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, a także ta, która w ramach odpowiedniego szkolenia odbyła ...

12th Kwi

2017

Zdarza się, że wykonując konkretny zawód, jesteśmy narażeni na występowanie tzw. chorób zawodowych. Tego typu dolegliwości są spowodowane przede wszystkim działaniem niekorzystnych czynników wynikających zarówno ze środowiska pracy, jak i ...

11th Kwi

2017

Każda osoba przed podjęciem pracy jest zobowiązana do udania się do lekarza medycyny pracy. Zarówno badanie wstępne, okresowe, jak i kontrolne jest bowiem niezbędne aby zebrać wszelkie informacje dotyczące konkretnego stanowiska pracy oraz ...

10th Kwi

2017

W dzisiejszych czasach niepełnosprawność oraz choroby nie zamykają już drogi do uzyskania prawa jazdy. Wbrew niektórym opiniom nawet osoby chorujące na cukrzycę mogą się ubiegać o dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów mechanicznych. ...

7th Kwi

2017

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa o prawo jazdy może się ubiegać każda osoba, która osiągnęła konieczny dla danej kategorii wiek oraz która w ramach szkolenia odbyła naukę jazdy. Podstawowym wymogiem jest również ...

6th Kwi

2017

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa o prawo jazdy może się ubiegać każda osoba, która osiągnęła konieczny dla danej kategorii wiek oraz która w ramach szkolenia odbyła naukę jazdy. Podstawowym wymogiem jest również ...

23rd Sty

2017

Praca zawodowego kierowcy stanowi jeden z tych zawodów, w którym niezwykle istotną rolę odgrywają zarówno umiejętności kierującego pojazdem, jak i jego dobry stan zdrowia. W związku z tym każda osoba ubiegająca się o zatrudnienie jako ...

16th Sty

2017

Polskie przepisy prawa jasno określają, kto może się ubiegać o prawo jazdy. Zgodnie z nimi kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, odbyła w ramach szkolenia naukę jazdy, uzyskała pozytywny wynik ...